home

Wie zijn wij

Bedrijfsgegevens

De Koeien

Huisdieren

Mechanisatie

Actueel

Adres

Foto's 1

Foto's 2

Familiefoto's

Links

   De Koeien
        Voorjaar 2002
 
          Zomer 2002
 
         zomer 2004

De veestapel
Op het bedrijf hebben we 50 melkkoeien en ongeveer 45 stuks jongvee. Ze zijn van het ras Prim' Holstein, ofwel zwart-bont. We hebben de bestaande veestapel overgenomen van de vorige eigenaar en geen vee meegenomen uit Nederland.
We gebruiken voornamelijk stieren van de UNECO. Dat is de KI organisatie waaronder de Mayenne valt. Stieren van andere Franse KI 's inzetten kost vrijwel net zoveel als bijv. een stier inzetten van Holland Genetics.
 
Op dit moment gebruiken we de volgende stieren:Suburn, Rexondi, Rikonvi, Resteph, Soca, Mtoto, Mascol, O-Man en Rafael.
 
Sinds oktober 2002 zijn we aangesloten bij de UPRA, het Franse stamboek.
De veestapel staat ingeschreven met gemiddeld 81,9 punten.
 
Bij de stierkeuze letten we vooral op eiwit en exterieur, waarvan het uier en het beenwerk de belangrijkste selectiecriteria zijn. Sinds het afgelopen jaar letten we ook op het celgetal. Omdat in Frankrijk de grens bij 250.000 cel./ml ligt, is het toch een punt wat aandacht verdient bij de stierkeuze. We hadden nogal wat Fatal nakomelingen in de stal die vrijwel allemaal een celgetal hadden die hoger lag dan het stalgemiddelde. Terwijl dit goede melkkoeien waren met goede gehalten in de melk. Het is dan jammer dat je ze soms weg moet doen vanwege het celgetal.
 
 
Melkfabriek
De melk leverden we aan de SAFR in Entrammes. Dat was een onderdeel van de BEL-group. In Entrammes maakten ze sinds 1816 de befaamde Port Salut kaas. Deze kaas, ook in Nederland goed verkrijgbaar, is het proberen zeker waard. Het was een relatief kleine fabriek waaraan ongeveer 270 boeren hun melk leveren. Het gemiddelde melkquotum per bedrijf, bij de fabriek, is ongeveer 200.000 kg. Dat is voor Nederlandse begrippen erg klein. Maar hier in Frankrijk zie je nog erg veel kleine bedrijven.
Doordat Bel zijn fabrieken in Evron en Sablé wilde optimaliseren is de fabriek in Entrammes in juni 2005 gesloten. onze melk gaat nu naar de fabriek in Evron.
En daar maken ze de befaamde Baby-Bel van onze melk. De Port Salut wordt nu gemaakt in Sablé.
 

 
Rianne, v Fecamp, mv Esquimau
 
Pamela, v Galdawin, mv Espaon
 
Sowie, v Jelt, mv Fatal
 
Feuille, v Mount, mv Bella
Onze oudste koe. (1990)
 
 

Productie
Hieronder staan de melkproduktiecijfers vanaf 1999 vermeld. Het jaar waarin we dit bedrijf overgenomen hebben.
jaar        melkproduktie      % vet       % eiwit
1999       8208 kg                 4,11          3,42
2000       8781 kg                 4,06          3,52
2001       8802 kg                 3,96          3,43
2002       9790 kg                 4,03          3,47
2003      10014 kg                 4,11          3,53
2004       9520 kg                 4,18          3,50
2005     10170 kg                  4,17          3,46
 
 
 
 
Rantsoen
 
 
Het rantsoen bestaat in de zomer uit: gras en 6-11 kg ds mais. De hoeveelheid mais hangt af van hoeveel gras er in het land staat.
 
Het winterrantsoen bestaat uit 9-11 kg ds mais en 6-8 kg ds voordroogkuil.
Dit krijgen ze, samen met 2 kg krachtvoer, gevoerd met de voermengwagen. Daarnaast verstrekken we aan het vastzetvoerhek, maximaal 4 kg krachtvoer per koe per dag. Dit doen we met de hand. Deze hoeveelheid hangt af van de melkproduktie van de koe. Op dit moment voeren we als krachtvoer geplette maiskorrels en een soja/koolzaadbrok.
 
 
De kalveren krijgen tot ze 12 weken oud zijn volle melk en onbeperkt jongveebrok, tot ze maximaal 2 kg per dag opnemen. Daarnaast krijgen ze hooi en water.
 
Het oudere jongvee voeren we naast voordroogkuil, stro en snijmaisresten(kanten en toplaag van de maiskuil) een beetje jongveebrok.
Het jongvee blijft tot een leeftijd van ongeveer 17 maanden in de stal. Ze gaan pas de wei in nadat ze voor de eerste keer geinsemineerd zijn. Dit komt voort uit praktische overwegingen.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiden
In het voorjaar (meestal begin maart) beginnen we met de koeien een aantal uren per dag te weiden.  Daarna overdag en vanaf half april weiden we dag en nacht.
 
In het najaar, oktober, blijven ze 's nachts weer binnen waarna ze in december volledig op stal gaan.