home

Wie zijn wij

Bedrijfsgegevens

De Koeien

Huisdieren

Mechanisatie

Actueel

Adres

Foto's 1

Foto's 2

Familiefoto's

Links

Mechanisatie
 
De nieuwe voermengwagen.
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanisatie
Over ons machinepark valt niet zoveel te vertellen. In Nederland waren we redelijk gemechaniseerd. Door de aanwezige arbeid was het toen interessant om het inkuilen e.d. zelf te doen.
 
Nu laten we dat doen door de loonwerker. Het maaien, schudden en wiersen doen we wel zelf. Soms hoeft er niet geschud te worden omdat het dan te snel droogt. Dan maaien we het en keren het een keer om met de wiersmachine voordat de loonwerker komt, met de hakselaar, 2 kippers van 16t. en een aanrijtractor.
 
Bij het zaaiklaar maken van het maisland komt de loonwerker ploegen en zaaien. De rest doen we zelf, zoals de bewerking van de stoppel met de schijveneg, het zaaiklaar maken met de rotokopeg en de gewasbescherming met de veldspuit. Voor de oogst komt de loonwerker weer. Na de oogst zaaien we de 15 ha. in met Italiaans raaigras. In het voorjaar kuilen we daar een keer van in. Waarna we het doodspuiten en land weer zaaiklaar maken voor de mais. In het gebied waar we wonen mag je het land 's winters niet braak laten liggen. We krijgen hiervoor een vergoeding per ha.
 
Mest uitrijden doen we met de giertank van de CUMA. Een CUMA is een soort werktuigenvereniging van boeren. Ze hebben dan gezamelijk de machines. Wij zitten in de CUMA met ongeveer 30 boeren en hebben samen 2 giertanken van elk 11,5 kuub. Maar je kunt ook deelnemen in de CUMA voor bijv. oogstwerkzaamden e.d.
 
Op dit moment hebben we 3 tractoren. Een Case MX100 met een voorlader, een Same explorer 80 en een Renault 451 voor het mestschuiven.
Het voeren doen we met een voermengwagen, Euromark 8901(8,5 kuub). Deze laad zichzelf en kan ook stro verspuiten.