home

Wie zijn wij

Bedrijfsgegevens

De Koeien

Huisdieren

Mechanisatie

Actueel

Adres

Foto's 1

Foto's 2

Familiefoto's

Links

Bedrijfsgegevens
 
 
De oude potstal
 
 
 
Het erf en de gebouwen
gezien vanaf de vaste mestopslag
 

In Frankrijk hebben alle boerderijen en huizen op het platteland een naam. Deze naam is tevens het adres.
Onze boerderij heet: Le Petit Limesle.
 
 
 
Grootte
Het bedrijf is 78 ha. groot en heeft een melkquotum van 531.631 liter. Met een vetreferentie van 4.127%
Van het land ligt 40 ha. aaneengesloten rondom de boerderij. Dat is een ideale situatie wat betreft het weiden en inkuilen. We hoeven daardoor nooit over de openbare weg tijdens het inkuilen of bij het weiden van het vee.
Per 1 oktober 2006 hebben er 38 ha. bij gekocht waardoor we nu ook land op "afstand" hebben. Het aangekochte land ligt op 4 km en 7 km van het bedrijf.
 
 
Bouwplan
Door de uitbreiding gaan we nu ook tarwe en triticale verbouwen. Voor 2007 ziet het bouwplan er als volgt uit: 40 ha. gras, 14 ha. tarwe, 2 ha. Triticale, 20 ha. mais.

 
De nieuwe inrichting
 
 
 
Boven aanzicht
 
De koeien aan het voerhek

Gebouwen
 
De melkkoeien, droge koeien en de drachtige pinken zijn gehuisvest in een open frontstal met ligboxen. In de stal is plaats voor 74 koeien. Toen we hier kwamen wonen was het een potstal. We begonnen met 60 melkkoeien in deze stal. Daarvoor was de oppervlakte eigenlijk te klein. In de winterperiode hadden we erg veel last van mastitis. In de zomer van 2001 hebben de stal omgebouwd tot ligboxenstal. We hebben nu 74 boxen met een boxbreedte van 1.25 M. Dit lijkt erg breed maar in de praktijk valt dit erg mee. Franse koeien, (vinden wij,) zijn in verhouding met de Nederlandse zwartbonten iets groter. 
De boxen zijn bedekt met waterbedden. Dit bevalt ons, en de koeien, erg goed.
We hebben een dichte vloer. Achter het voerhek zijn er sleuven in de vloer gefreest om uitglijden te voorkomen. Deze vloer lag er al toen we de boerderij kochten. In de loopruimte tussen de ligboxen is een zogenaamde printvloer gestort. Deze vloer heeft een ruitjes patroon en is veel stroever dan de gefreesde vloer. De mest schoven we eerst 2 keer per dag met de tractor uit de stal. Nu hebben we een automatische mestschuif geinstalleerd die het werk van ons overgenomen heeft.
 
Het jongvee vanaf 15 weken is gehuisvest in een hellingstal met 5 groepshokken. Dit is ook een open frontstal. Met behulp van de voermengwagen, die ook stro kan spuiten, strooien we hokken in. In deze stal  wordt de mest nog geschoven door de tractor met mestschuif.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mattheus en Ubo in de melkput
 
 
De wachtruimte en de melkstal

 
 
 
 
Melkstal
 
De koeien worden gemolken in een 2 keer 6 visgraat melkstal met automatische afname van het merk Gascoinge-Melotte. We hebben geen melkglazen of melkmeters. Een keer per maand hebben melkcontrole en dan zijn we weer op de hoogte van de indivuduele melkgift per koe.
De melk wordt opgevangen in een 3500 liter koeltank. De melk wordt iedere 2 dagen op gehaald. 
 
Om eerste klas melk te kunnen leveren, in Frankrijk, mag het gemiddelde celgetal niet hoger zijn 250.000. Het gemiddelde kiemgetal niet boven de 50.000 en het gemiddelde aantal boterzuursporen/L niet boven de 1000.
Het celgetal wordt 3 keer per maand bepaald samen met het vet- en eiwitgehalte en het kiemgetal en boterzuur elk 2 keer per maand. Vanzelfsprekend mag er geen antibiotica in de melk aangetroffen zijn.

.